Segundo os nosos estatutos os fins desta entidade son os seguintes:

  1. Crear e fomentar unha corrente de hermanamiento entre toda a colonia galega residente en Gijón e Asturias.
  2. Contribuir a divulgar e exaltar os valores da nosa cultura galega nos seus diferentes campos creativos.
  3. Dentro do seu entorno organizativo-social, fomentar e patrocinar todas aquelas actividades para as que foi creado con especial dedicación ás que pola súa cuna de orixe supoñan expandir e dar a coñecer as de procedencia galega.